Skip to content

W jaki sposób emeryt może uzyskać 500+?

Spis treści

Z wiekiem przychodzi mądrość i doświadczenie. Z wiekiem może się okazać, że umysł jest nadal bystry, ale ciało zaczyna szwankować. Nie możesz robić rzeczy, które kiedyś byłeś w stanie zrobić, a czasem nawet chodzenie po schodach pozostawia zdyszanym.

Jeśli brzmi to jak problem dla Ciebie lub kogoś bliskiego, to czas, aby spojrzeć na uzyskanie 500 plus suplement dla seniorów. Jest to suplement, który może pomóc w odciążeniu finansowym spowodowanym rosnącymi kosztami leczenia, jak również innymi wydatkami związanymi ze starzeniem się.

O dodatek 500 plus dla seniorów nie mogą ubiegać się wszyscy emeryci. Jest to właściwie potoczna nazwa dodatkowego świadczenia przyznawanego osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Podobnie jak renta, 500 plus dla emerytów wypłacane jest regularnie co miesiąc. Sprawdź, czy może być przyznane również Tobie!

Świadczeniobiorcy 500 plus dla emerytów otrzymują dodatkowe świadczenie, o które można się ubiegać od września 2019 r. Osoby ubiegające się o świadczenie muszą być niepełnosprawne lub niezdolne do pracy i wymagające stałej opieki, np. inwalidzi i osoby starsze (powyżej 75 roku życia). Aż 43% osób pobierających świadczenie zalicza się do tej kategorii.

Od 1 marca 2022 roku 500 plus obejmie rodziców niepełnosprawnych dzieci oraz osoby niepełnosprawne, które ukończyły 21 lat. Kryterium dochodowe dla rodzica niepełnosprawnego dziecka pozostaje na poziomie rocznego dochodu w wysokości 102 proc. minimalnego wynagrodzenia – próg ten jest waloryzowany co roku tak jak inne świadczenia emerytalne. Dzięki temu, mimo wzrostu kwoty pobieranych świadczeń, nie ma ryzyka, że wiele osób nie będzie mogło już pobierać wsparcia z powodu przekroczenia kwoty świadczeń z pomocy publicznej. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci kwota ta sięgnie 80% minimalnego wynagrodzenia.

Do 500+ dla seniorów kwalifikujesz się, jeśli: masz ukończone 18 lat i masz miejsce zamieszkania w Polsce; obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatel innego państwa przebywający legalnie na terytorium Polski; rezydent długoterminowy Rzeczypospolitej Polskiej i obywatel UE, który pracował i płacił podatki w Polsce; osoby uprawnione do uzyskania karty stałego pobytu w Polsce.

Aby pomóc rodzicom i opiekunom wychowującym dzieci, we wszystkich urzędach wojewódzkich uruchomiono specjalną infolinię. Na tej linii można uzyskać informacje na temat świadczenia ZUS 500+ plus kontakt. W celu wykonania połączenia należy skorzystać z aparatu telefonicznego znajdującego się w urzędzie po uprzednim zapytaniu o zgodę przełożonego, wówczas otrzymamy listę numerów, pod które można dzwonić. Opłata za wykonanie połączenia jest zgodna z taryfą operatora sieci komórkowej.

Aby otrzymać ten zasiłek, należy przedłożyć zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zaświadczenie musi być wystawione przez pracownika służby zdrowia lub instytucję społeczną. Możesz również otrzymać 500 zł dla seniorów, jeśli w dniu swoich urodzin ukończyłeś 75 lat i masz prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (Jeśli masz prawo do 500 zł dla seniorów ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na usługi wynikające z niezdolności do pracy, niskiego poziomu dochodów lub posiadania więcej niż jednej osoby na utrzymaniu, to we wniosku powinieneś zaznaczyć ten fakt).

Aby otrzymać emeryturę 500+ w 2022 roku należy złożyć wniosek ustalający prawo do pobierania tego świadczenia. Dla osób, które pobierają emeryturę z KRUS i ZUS, wniosek o 500+ dla emerytów można złożyć na dwa sposoby: – w każdej jednostce organizacyjnej KRUS (oddział regionalny lub placówka terenowa), pocztą.

3 komentarze

 1. Wiktoria
  26 lipca 2022 @ 09:26

  Jako emerytka cieszę się, że istnieje możliwość otrzymania świadczenia 500+, świadczy to o tym, jak dużą wagę państwo polskie przykłada do swoich emerytów.

  Jest to korzystne dla mojej rodziny, jesteśmy z tego zadowoleni.

 2. Jacek
  26 lipca 2022 @ 09:27

  To wsparcie powinno pomóc mojej rodzinie. Jest koniecznie, abyśmy żyli godnie.

 3. Romek
  26 lipca 2022 @ 09:30

  Cieszę się, że jestem Emerytem, a dzięki możliwości otrzymania świadczenia 500+ jest to wsparcie dla mnie, a przede wszystkim dla mojej rodziny. Pieniądze wykorzystam mądrze i oddam krajowi, który z dumą nazywam domem.

Dodaj komentarz